Voor 15:00 besteld, dezelfde werkdag nog verzonden! Vanaf €35,- zijn de verzendkosten gratis!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

RopaCare BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RopaCare BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
–          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
–          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

U kunt gegevens op verschillende wijzen met ons delen, waaronder:

Algemeen gesproken verwerken wij uw gegevens ten behoeve van:
–    Administratieve doeleinden
–    Communicatie over onze producten

Deze gegevens betreffen dan algemene gegevens om communicatie met u in stand te houden (NAW, telefoonnummer, geslacht, e-mail) en de noodzakelijke gegevens (eventueel van het bedrijf waarvoor u werkt) om de opdracht of communicatie-vraag te kunnen beantwoorden.

Dit doen wij op basis van een inschrijving of een aantoonbaar verzoek van uw kant, of op basis van onze eigen commerciële belangen. Wij bewaren uw gegevens minstens zo lang als wettelijk vereist en omdat onze relaties aangeven te waarderen dat wij hun gegevens bewaren, tot het eerste verwijderverzoek.

Als RopaCare BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–        Alle personen die namens RopaCare BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Met derde partijen (Verwerkers) hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Ook daarin is een geheimhouding plicht opgenomen.

–          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
–          Zo passen wij https: toe bij onze website en webapplicatie(s)
–          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
–          We evalueren regelmatig onze maatregelen;
–          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
RopaCare BV
Kleine Tocht 13
1507 CB Zaandam
E-mail: [email protected]
Telefoon: 075-2040098

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »